Cornelissens » Specials » De mens in de samenleving

De samenleving is een verzameling van unieke mensen

De samenleving is een verzameling van unieke mensen Mensen zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig. Niemand leeft op een eiland. Iedereen heeft anderen nodig. Sommigen denken wel van niet, maar ook onze staat is een “werkstuk” van de samenleving. Samen hebben mensen het land en de maatschappij ingericht om op die manier zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om op een goede manier hun leven te leven. Wrijvingen zullen er echter altijd zijn. Elke mens is nu eenmaal uniek en iedereen heeft eigen denkbeelden en voorkeuren. Daarom zullen verschil van mening en discussies daarover altijd nodig zijn om tot overeenstemming te komen. Daar is niets mis mee, mits er maar de wil is tot samenwerken, want alleen dan kan men ook samen leven.

De samenleving is ingericht door en voor mensen

De samenleving is door mensen ingericht om het samenleven mogelijk te maken. Zonder mensen die zich inzetten voor de maatschappij, daarvoor werken (en ja, er ook aan verdienen) zouden er immers geen wegen, kanalen, dijken en waterkeringen zijn.

Elektriciteit, gas, licht en water

Ook de elektriciteit, het gas en het stromend water, het openbaar vervoer, de ziekenhuizen, de instellingen van de rechtspraak, enzovoort zijn allemaal door mensen ingerichte voorzieningen om de mensen binnen deze maatschappij op een zo goed mogelijke manier samen te kunnen laten leven.

Omgang met anderen

Pasgeboren baby’s zijn kleine egoïstjes, maar in hun geval is dat ook noodzakelijk. Als ze huilen, komt mamma of pappa en die geeft hen dan meestal wat ze nodig hebben. Gaandeweg leert het kindje dat het daar ook iets voor terug moet doen. Het leert naar anderen luisteren en, als het goed is, langzaamaan ook rekening te houden met anderen.

Rekening houden met anderen

Zo leert het bijvoorbeeld dat het anderen geen pijn mag doen en hen moet helpen als dat nodig is. Bij een goede opvoeding wordt het kind in de loop van de tijd een volwaardig lid van de maatschappij. Een mens waar de mensen om hem heen op kunnen rekenen en die zich betrokken voelt bij zijn omgeving en de mensen die daarbij horen.

Elke mens is uniek

Toch is het niet voor iedereen gemakkelijk om steeds de goede keuzes te maken in de omgang met anderen. Alle mensen zijn uniek. Zelfs tweelingen verschillen nog van elkaar, ook waar het het karakter betreft. Het is voor iemand niet altijd gemakkelijk om aan te voelen wat de ander van ons verlangt.

Verwachtingen komen niet altijd uit

Van onze kant verwachten we vaak ook gebaren van anderen die daar vaak helemaal niet aan denken. Wat u zelf voelt kunt u niet altijd projecteren op anderen, want vaak denkt en voelt een ander heel iets anders bij een bepaald onderwerp. Ook het verwerken van verdriet is vaak per persoon anders.

Man en vrouw

Niet alleen is elke mens uniek, er is ook nog een andere tweedeling die vaak voor misverstanden zorgt. Het verschil tussen mannen en vrouwen is groot. Hun denkwijze is verschillend, hun kijk op bepaalde zaken als opvoeden, omgaan met geld, godsdienst, politiek, sport, enzovoort liggen vaak ver uiteen, waardoor soms fikse discussies kunnen ontstaan. Het is niet altijd gemakkelijk om daar dan een goede overeenstemming in te vinden, waardoor samen verder leven mogelijk blijft.

Verschillen

Verschillen tussen mensen zullen er altijd zijn. Het blijft daarom nodig om met elkaar te praten en regelingen te treffen voor een goede omgang met elkaar.
Advocaten maken een scheiding meestal niet gemakkelijker

Advocaten maken een scheiding meestal niet gemakkelijker

Een scheiding brengt altijd problemen met zich mee en daarom roept men dan meestal de hulp in van een advocaat. Vaak gaat men vanwege onderlinge problemen uit elkaar. Soms ook gewoon om dat men uit el…
Het onderhouden van relaties met anderen is noodzakelijk

Het onderhouden van relaties met anderen is noodzakelijk

Een relatie beginnen is niet zo moeilijk, maar een relatie onderhouden is een heel ander onderwerp. Kijk maar eens om u heen. De een heeft ruzie met zijn familie, de ander heeft al verschillende vrien…
Kleding moet modieus zijn en is sociaal belangrijk

Kleding moet modieus zijn en is sociaal belangrijk

In de omgang met anderen is kleding heel belangrijk, of het nu om kleding voor het eigen bedrijf, kantoor, werk of sociale gelegenheden is. Kleding drukt een deel van de persoonlijkheid uit en maakt d…
Relaties kunt u opbouwen door interesse te tonen in de ander

Relaties kunt u opbouwen door interesse te tonen in de ander

Relaties opbouwen is voor veel mensen geen gemakkelijk onderwerp. Toch hoeft dat niet zo moeilijk te zijn. Met een paar richtlijnen leert u vanzelf om op een goede manier een relatie op te bouwen. Voo…
Samen met de buren een goede, nieuwe oprit aanleggen

Samen met de buren een goede, nieuwe oprit aanleggen

Samen met de buren een nieuwe oprit aanleggen kan de sociale band verstevigen, maar ook juist kapot maken. Zeker als beide opritten precies tegen elkaar aan liggen en er geen tussenstuk is. Niet zelde…
Gepubliceerd door Cornelissens op 20-06-2012, laatst gewijzigd op 24-08-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.